Etapp 3 - OL

Ännu en långdistans, och nu flyttar vi till norra delen av den beryktade skogen Lunsen och arenan vid Sävja Idrottsplats cirka 8 km med cykel från O-Ringenstaden.

Elittouren är dock inte med idag – deras etapp 3 är SLU Elitsprinten som avgörs under aktivitetsdagens eftermiddag och kväll (dagen innan).
Lunsen är unik på flera sätt. Det är ett av de största skogsområdena i mellersta Sverige som helt saknar inslag av skogsbilvägar. Stora delar av Lunsen har vildmarkskaraktär och är nästan helt opåverkad av skogsbruk.

Det är flack terräng som väntar dig. Höjdskillnaden mellan tävlingsområdets högsta och lägsta punkt är inte mer än 25 meter. Området består nästan uteslutande av äldre barrskog. I de mer låglänta partierna i norr finns ett stort inslag av gran. Här kan sikten emellanåt
var begränsad utan att terrängen för den sakens skull är svårframkomlig. Längre söderut möts du av Lunsens signum - den vackra och svårorienterade hällmarkstallskogen. Här finns ett myller av höjder, branter och stenar.

Sikten är oftast mycket god, men det finns också en del partier med tätare skog och undervegetation. Skogen består också av mängder med små och några större sankmarker. En normal sommar har de god löpbarhet.

Orienteringstekniken i Lunsen kräver att man har väldigt bra kontroll på riktningen och oavbrutet fokus på terrängdetaljerna som passeras. Håll i kompassen och se upp för parallellfel! Tappar du kartkontakten får
du svårt att läsa in dig.

Närmast arenan och bostadsområdet Sävja finns ett rikt stignät, medan det är glest längre bort. Den största utmaningen för de lättare banorna är att hålla reda på alla stigar. För de svårare banorna gäller det att
bemästra övergången från hällmarkstallskogens goda sikt till granskogens lömska grenridåer.

Vägen till start består mestadels av grusväg och större stig. Starterna Ormsalva och SIA Glass har en kortare sträcka utanför stignätet där det kan vara lite långsammare att ta sig fram. Bagheera, SLU och Suzuki
har en kortare sträcka på mindre stigar där det kan vara svårt att passera andra löpare.

Banläggare: Elisa Hamelius, Samantha Saeger, Mats Troeng
Bankontrollanter: Annika Billstam, Andreas Hjertsson, Lars Olsson, Jessica Söllvander
Kartritare: Jerker Boman och Karl-Erik Engblom

En sjö
En sjö