Etapp 3 - PreO

Stadsskogen

Småkuperad terräng där kartan har reviderats kraftigt för att få med många små detaljer. Enda etappen med skalan 1:2500 (övriga 1:4000). Om ni tar lite extra tid på er för att läsa alla smådetaljer så kommer det att gå bättre.

Samling
Arena Kåboängen, Kåbovägen 17. Gemensam arena med MTBO. Endast
handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till befintliga betalparkeringar vid SGU och BMC eller stadsbussar linje 2, 7, 12 hållplats Birkagatan (600m) eller linje 1, 3, 4, 8, 12 hållplats Uppsala Science Park (950 m).

Start
Första start 10.00. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10.00-
11.30.

En sjö