Etapp 4 - MTBO

Lunsen - långdistans

Äntligen dags för drömcykling i det vackra Lunsen och vi är övertygade
om att skogen som är välkänd för att erbjuda svår orientering för löpare inte kommer vara enkel för cyklister heller.

Även om man som cyklist hela tiden måste hålla sig till stigarna kommer
det inte vara enkelt om man tappar bort sig, den platta terrängen är inte
mycket till hjälp för att läsa in sig. I den norra delen av tävlingsområdet
finns ett stignätverk som blir tätare ju närmare man kommer bebyggelsen i kanten på kartan.

Längre bort är det återigen långa vindlande stigar som går upp och ner genom sankmarker på samma sätt som i Nåsten, skillnaden är att de nu är ännu längre och terrängen är ännu mindre kuperad. De allra flesta
stigar är långsamma så var beredd på att ta svåra beslut. Det kommer finnas ännu fler spänger över sankmarkerna, de flesta är korta men en del är riktigt långa.

Vi förutsätter att alla deltagare ser till att mötas på ett rättvist sätt och båda stiger av sina cyklar i det fall möte sker. Ett fåtal längre spänger där
möten kan förväntas har markerats på kartan och är, precis som andra stigar klassificerade efter deras cykelbarhet, t ex en lång spång med handledare har markerats som en stig som är mycket svårcyklad.

På den här etappen är det längre till start än vanligt (8 km) och startsnitseln utgår från MTBO-P vid O-Ringentorget för att slippa åka fram och tillbaka till arenan innan start.

Banläggare: Håkan Lång, Magnus Blåudd

En sjö