Etapp 4 - OL

Ny arena återigen, nu vid Flottsund intill Fyrisåns mynning i Ekoln, den nordligaste delen av sjön Mälaren.
Dagens medeldistans avgörs i södra delen av Lunsens naturreservat.

De kortare banorna, och slutet av samtliga banor, går i den detaljfattiga, ganska stigrika sluttningen ned mot arenan. Du som springer en längre bana får uppleva det som verkligen karaktäriserar Lunsen – flack och detaljrik vildmarksterräng bestående av många mindre sankmarker och låga hällmarkshöjder. Trots god sikt och framkomlighet är löpningen ganska krävande med skvattram och blåbärsris. Det förekommer också vissa områden med större stenar/block och mindre områden med tätare vegetation.

För de svårare banorna blir vägvalsproblematiken på en annan detaljnivå än vad skogsorientering normalt
sätt innebär. Utmaningen blir att hitta de lättlöpta stråken i terrängen, så nära strecket som möjligt och samtidigt identifiera de detaljer på kartan som möjliggör säker orientering. Ett vägval med kort löpväg är oftast ett bra vägval på etapp 4.

Banläggarna har jobbat med att få till medeldistansbanor som även innehåller inslag av något längre sträckor för att ge dig möjlighet att få uppleva de svåraste momenten i denna unika orienteringsterräng.

Till starterna är framkomligheten god då de går på större stigar och tallhedsliknande skog.

Till sista kontrollen passerar alla löpare över rv 255 som är avstängd under Etapp 4 och 5 mellan kl 07.00–17.00. En nödsituation kan dock innebära att räddningsfordon tvingas passera på vägen. Som löpare behöver du därför vara uppmärksam vid vägpassagen även om vägen är avstängd.

Banläggare: Niklas Aldén, Josef Nordlund
Bankontrollanter: Annika Billstam, Andreas Hjertsson, Lars Olsson, Jessica Söllvander
Kartritare: Jerker Boman och Karl-Erik Engblom

En sjö
En sjö