Etapp 4 - PreO

Mellersta Lunsen

Småkuperad detaljrik storskogsterräng. Kanske den mest utmanande etappen. Skala 1:4000, ekvidistans 2,5 m. Kartan har reviderats mycket sparsamt och fortfarande är generaliserad för OL. Tänk makro, inte mikro när ni läser kartan.

Samling
Arena Flottsund. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 8 hållplats Sunnerstabacken.

Start
Första start 10.00. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10.00-
11.30.

En sjö