Etapp 5 - MTBO

Uppsalaåsen - Förlängd medeldistans

Den sista etappen på O-Ringen Uppsala tar plats på Uppsalaåsen i ytterligare ett underbart naturreservat. Rullstensåsen formades under den senaste istiden när stora delar av Sverige täcktes av is. När isen smälte lämnades sedimant, stenar och sand längs en linje som totalt är 250 kilometer lång.

Den del av åsen som går genom Uppsala är 40-50 meter hög och
sticker därmed ut på den annars så platta Uppsalaslätten. Längs med tävlingsområdets östra sida rinner Fyrisån. Stigoch vägnätverket i tävlingsområdet är tätt och består mestadels av hårdgjorda spår och asfaltsvägar som är mycket snabbcyklade, det finns också särskilda
MTB-spår samt ett downhill-spår.

Endast på ett fåtal ställen där det går upp eller ner de branta sidorna på åsen är det löst grus eller sand. De flesta banorna passerar genom bebyggda områden. Ett sånt område är under utveckling och delvis övergett, detta är idealiskt för MTBO men också en utmaning att
kartera eftersom en del konstruktionsarbeten redan startat.

O-Ringenstaden ligger mitt i kartan och banorna kommer passera precis förbi, vänligen respektera att alla skogsområden runt campingen
är avlysta och därmed förbjudet område för alla MTBO-deltagare - se MTBO Model event-kartan. Även på den här etappen utgår startsnitseln från MTBO-P för att slippa åka fram och tillbaka till arenan innan start. Avstånd till start är 1 900 m.

Banläggare: Magnus Blåudd

En sjö