Etapp 5 - OL

O-Ringens avslutande etapp äger även den rum vid Arena Flottsund och det är tredje etappen i Lunsenskogen. Nu börjar man veta vad som gäller. Här är det klassisk Lunsen-terräng med små fina höjder och däremellan härliga sankmarker.

De längre banorna kommer in i områden med lite tätare skog, fortfarande lättlöpt men med sämre sikt. Här gäller det verkligen att hålla koll på riktningen och hålla i orienteringen. Det finns några brandområden och större sankmarker som skapar vägvalsmöjligheter. Framkomligheten är mycket god och kuperingen svag.

Närmast arenan finns en hel del stigar som kommer att utnyttjas av de lättare banorna och här kommer samtliga banor att avsluta.Lunsens härliga vildmarkskaraktär och viss närhet till bebyggelse erbjuder varierande banor för långdistans. Här står inte alltid den klassiska vägvalsproblematiken i fokus utan istället är det genomförandet som kommer premieras. För när stigarna försvinner och mossarna och höjderna tar över är det inte alltid som ens en
erfaren banläggare vet var den är.

OBS! I tävlingsområdet finns en del vattenfyllda sankmarker och passager i form av spänger har byggts
(markerade på kartan). Dessa spänger är inte särskilt breda, så vi ber att du visar hänsyn vid möte.

Samtliga starter har till stor del samma väg till start. Framkomligheten är god, men delvis går man på
mindre stigar så ta god tid på digdsliknande skog.

Till sista kontrollen passerar alla löpare över rv 255 som är avstängd under Etapp 4 och 5 mellan kl 07.00–17.00. En nödsituation kan dock innebära att räddningsfordon tvingas passera på vägen. Som löpare behöver du därför vara uppmärksam vid vägpassagen även om vägen är avstängd.

Banläggare: Olof Eriksson, Jenny Westerbergh
Bankontrollanter: Annika Billstam, Andreas Hjertsson, Lars Olsson, Jessica Söllvander
Kartritare: Jerker Boman och Karl-Erik Engblom

En sjö
En sjö