Etapp 5 - PreO

Södra Lunsen

Samma skog som etapp 4 men detaljfattigare. Kartan fortfarande generaliserad för OL förutom för de sista kontrollerna där mer detaljer har tagits med.Skala 1:4000, ekvidistans 2,5 m. Tänk makro, inte mikro
när ni läser kartan.

Samling
Arena Flottsund. Samma arena som OL och MTBO. Endast handikapp-P vid arenan, övriga hänvisas till etappbussar eller stadsbussar linje 8
hållplats Sunnerstabacken.

Start
Första start 10.00. Omvänd jaktstart för samtliga tävlingsklasser. Deltagare med etappstart har fri starttid mellan 10.00-11.30.

En sjö