Miniknat

För små orienterare finns det dagligen Miniknat ute på våra huvudarenor; Arena Pattons hage, Arena Sävja och Arena Flottsund. Det är en mycket uppskattad aktivitet av våra minsta deltagare där de får följa snitslad bana med olika aktiviteter och kontroller. Givetvis får de en nummerlapp och en karta att följa samt stämpla med stämplingsbricka.

Ingen tidtagning eller resultatlista men alla barn får ett pris när de går i mål.

Du kan förboka Miniknat redan nu eller köpa det ute på arenan.

 

En sjö
Avgift för det olika bokningsperioderna.

MiniknatOrd.


Sista anm.dag

1 nov

1 apr

1 juni

därefter

Pris per start

40

40

40

60