Veckans program

Torsdag 21 juli

12.00 O-Ringens deltagarservice på O-Ringentorget vid SVA och campingen på Ultuna öppnar.

Fredag 22 juli

9.00 Deltagarservice på O-Ringentorget öppnar.
21.00 Deltagarservice på O-Ringentorget stänger.

Lördag 23 juli

9.00 Deltagarservice på O-Ringentorget öppnar.
12.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
21.00 Deltagarservice, O-Ringentorget och ungdomshuset stänger.

Söndag 24 juli

9.00 Deltagarservice på O-Ringentorget öppnar.
10.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
16.00 Invigning O-Ringen Uppsala 2022, Arena Studenternas.
16.30 Bagheerastafetten (Ungdomsstafett), området runt Arena Studenternas.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger.

Måndag 25 juli

08.30 Invigning Sandvik Coromantetappen, Arena Pattons hage.
08.30 Första start OL Etapp 1, Etappområde Nåsten.
09.30 Första start MTBO Etapp 1, Etappområde Nåsten.
13.30 Sista starttid på etappen.
15.00 Första start för PreO Etapp 1, Etappområde Norbyskogen.
15.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar .
17.40 O-Ringenspex på scenen, O-Ringentorget.
18.00 Hyllning av VM-medaljörer 2022.
18.10 Prisceremoni Sandvik Coromantetappen, scenen, O-Ringentorget.
19.30 Träffa Tove Alexandersson i Alewaldstältet.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger.

Tisdag 26 juli

08.30 Invigning Gränbystadenetappen, Arena Pattons hage.
08.30 Första start OL Etapp 2, Etappområde Nåsten.
09.30 Första start MTBO Etapp 2, Etappområde Vårdsätra,
Arena Pattons hage.
13.30 Sista starttid på etappen.
14.00 Första start i PreO Etapp 2, Etappområde södra Vårdsätraskogen, Arena Graneberg.
15.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
17.00 Boksignering på Matverkstan – Höst öst med Peo Bengtsson.
17.40 O-Ringenspex på scenen, O-Ringentorget.
18.00 Prisceremoni Gränbystadenetappen, scenen O-Ringentorget.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger.

Onsdag 27 juli – Aktivitetsdagen

08.00 O-Ringengolfen på Upsala Golfklubb.
10.00 O-Ringen Indoor på IKEA.
10.00 Prova på PreO, Etappområde södra Vårdsätraskogen, Arena Graneberg.
14.00 Arena Studenternas (SLU Elitsprinten) öppnar.
15.00 Första start för SLU Elitsprintens juniorelitklasser.
15.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
17.00 Sista start O-Ringen Indoor IKEA
17.20 Första start för SLU Elitsprintens seniorelitklasser.
17.30 Prisceremoni juniorelitklasserna, Arena Studenternas.
18.00-18.45 Föreläsning Förmaksflimmer och HLR, Olle Andersson från Hjärtlung, O-Ringentorgets scen
19.00 Sista start för SLU Elitsprinten,
19.30 Prisceremoni seniorelitklasserna, Arena Studenternas.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger

Torsdag 28 juli

08.30 Invigning ODIN Fonder-etappen, Arena Sävja.
08.30 Första start OL Etapp 3, Etappområde Norra Lunsen.
10.00 Första start PreO Etapp 3, Etappområde Stadsskogen, Arena
Kåboängen.
13.30 Sista starttid på etappen.
14.00 Första start för MTBO Etapp 3 Etappområde Stadsskogen, Arena
Kåboängen.
15.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
16.00 Första start Prova på MTBO.
17.30 Sista start för MTBO.
17.40 O-Ringenspex på scenen, O-Ringentorget.
18.00 Prisceremoni ODIN Fonderetappen, O-Ringentorget samt
utdelning av stipendier från Skogssportens gynnare samt utdelning
av jubileumsplaketter.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger.

Fredag 29 juli

08.30 Invigning Knivstaetappen, Arena Flottsund.
08.30 Första start OL Etapp 4, Etappområde Södra Lunsen .
10.00 Första start PreO Etapp 4, Etappområde Mellersta Lunsen,
Arena Flottsund.
10.30 Första start MTBO Etapp 4, Etappområde Lunsen.
13.30 Sista starttid på etappen
15.00 O-Ringentorget och ungdomshuset öppnar.
17.40 Veckans sista O-Ringenspex på scenen, O-Ringentorget.
18.00 Prisceremoni Knivstaetappen, O-Ringentorget.
21.00 O-Ringentorget och ungdomshuset stänger

Lördag 30 juli

08.30 Invigning Uppsalaetappen, Arena Flottsund .
08.30 Första start OL Etapp 5, Etappområde Norra Lunsen.
08.30 Första start MTBO Etapp 5, Etappområde Uppsalaåsen.
10.00 Första start PreO Etapp 5, Etappområde Södra Lunsen,
Arena Flottsund.
13.30 Sista starttid på etappen
15.00 Prisutlämning öppnar på O-Ringentorget (öppet till klockan
21.00).
15.00 O-Ringentorget och Ungdomshuset öppnar .
16.00 Prisceremoni för totalsegrare O-Ringen Uppsala 2022, scenen
O-Ringentorget.
17.30 Musikunderhållning med AKO och ett femmannaband på scenen på O-Ringentorget.
18.00 O-Ringentorgets marknadsgata och ungdomshus stänger .
18.00–20.30 Disco – upp till 12 år, Restaurangtältet på O-Ringentorget.
20.00–23.45 Disco – 13-17 år, i Veterinärkårens kårhus vid SVA.
21.30–02.00 Avslutningsfest från 18 och äldre, i Restaurangtältet på
O-Ringentorget.

Söndag 31 juli

9.00 Prisutlämning öppnar på O-Ringentorget.
12.00 Prisutlämning och campingen vid Ultuna stänger