Välkommen till våra arenor!

Samtliga arenor ligger på cykelavstånd från O-Ringenstaden som är belägen på de vackra markerna i anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Invigningen som öppnar O-Ringen sker på Arena Studenternas. Här sker också målgången av SLU Elitsprinten på onsdagen och det kommer att bjudas på högklassig spänning och stämning när elitlöparna går i mål inne på gräsplanen.

På fyra av fem etapper är det sedan gemensam arena för alla tre grenar; OL, MTBO och PreO.

Etapp 1 & 2 - Arena Pattons hage

Etapp 3 (OL) - Arena Sävja

Etapp 3 (MTBO & PreO) - Arena Kåboängen

Etapp 4 & 5 - Arena Flottsund

Vårt träningsrace går ute i Hammarskog.

En bild
En bild