Arena Sävja


Buss

Avstånd

Restid

Avstång till arena

O-Ringenstaden

9 km

14 min

200 m

Satellitparkering

7 km

12 min

200 m

Etappbussar
Etappbussar avgår löpande till och från arenan med 5-10 minuters intervall. Första buss avgår 06.45.

LokalbussarUpplands lokaltrafik har ett flertal linjer med hållplatslägen nära och i något fall direkt på arenan. Se UL.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för tidtabeller. Lämpliga linjer är 5, 9 eller 10 i nämnd
prioritetsordning (närhet till arenan).


Cykel

Avstånd

Restid

Gång till arena

O-Ringenstaden

8 km

25 min

400 m

Satellitparkeringen

7 km

25 min

400 m

Cykel
Om man bor i O-Ringenstaden eller i privatboende i Uppsala är cykel det bästa sättet att ta sig fram och tillbaka till arenan. Det finns en stor cykelparkering i anslutning till arenan. Vägvisningen börjar vid O-Ringenstadens norra in-/utfart.Kommer du från Uppsala centrum, cykla mot Sävja. Använd gärna kommunens
digitala cykelkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En bild