Arena Studenternas


Cykel

Avstånd

Restid

Gång till arena

O-Ringenstaden

4 km

8 min

0 m

Cykel
Cykelväg längs Fyrisån från O-Ringenstaden. Parkering av cykel på ordinare cykelparkeringar runt Studenternas. Ingång till arenan sker i huvudentrén på västra sidan av arenan.

Etappbuss
Inga etappbussar denna dag. Enbart Elittouren som tävlar.

Lokalbussar
Upplands lokaltrafik har ett flertal linjer med hållplatslägen nära arenan. Se UL.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för tidtabeller. Lämliga linjer som stannar på hållplats Akademiska sjukhuset är 3, 4, 8 och 11.

En bild