O-Ringenstaden

O-Ringenstaden planeras på de vackra markerna i anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterenärmedicinska Anstalt (SVA). Campingen och O-Ringentorget ligger på bekvämt cykelavstånd till såväl stadens utbud av aktiviteter som utflykter den stadsnära naturen.

En bild