Arrangera O-Ringen

En sjö

Det finns flera goda anledningar till varför man ska genomföra ett O-Ringen i en region för värdkommunen, det lokala näringslivet och aktuella funktionärsföreningar.

För värdkommunen ger ett O-Ringen:

 • I genomsnitt ca 20 000 – 25 000 besökare i regionen i mellan 7-9 dagar
 • I genomsnitt ca 8 000 - 9000 kkr i ökade skatteintäkter (givet 118 000 kkr i turistekonomisk effekt, ”Robin Hood” exkluderat)
 • Marknadsföring av regionen (direkt: turism, medialt m.m.; indirekt: inflyttning, jobbsökande m.m.)
 • Anställningar (O-Ringen anställer personal, kartritare, kommunens sommarjobbare m.fl.)
 • Stimulerat idrotts- och föreningsliv i regionen och många ”nya orienterare” (upp emot 15 % av deltagarna är nya i sporten)

För det lokala näringslivet ger ett O-Ringen:

 • Ökad omsättning (turistekonomisk effekt)
 • Marknadsföring mot deltagarna (rekrytering, nya kontaktytor, m.m.)
 • Leverantörsuppdrag från O-Ringen (material, tjänster etc)

För aktuella funktionärsförening ger ett O-Ringen:

 • Ekonomisk ersättning för ideellt arbete på mellan 60-100 kr/h (ca 4 500 kkr)
 • Ökad ideell verksamhet och ”nya orienterare” i alla åldrar med en potentiellt bestående effekt
 • Kartor som tas fram/revideras till ”internationell standard” (nivå 1) i och med tävlingarna
 • När O-Ringen har genomfört ett O-Ringen i regionen så har funktionärsföreningarna och dess medlemmar fått bestående kunskap i hur ett stort internationell arrangemang (nivå 1) genomförs. Det kan nyttjas framöver!
 • Ökat samarbete inom funktionärsföreningen och mellan funktionärsföreningarna i regionen. Arrangemanget knyter nya band inom och över klubbgränserna där erfarenheter utväxlas

Vi träffar gärna intresserade värdkommuner, näringsliv och/eller potentiella funktionärsföreningar tillsammans och/eller enskilt för att diskutera ett O-Ringen i den aktuella regionen. Tveka inte att ta kontakt med oss för att sätta upp ett sådant möte, kontaktinformation finner du under medarbetare Länk till annan webbplats..

Hur och när utses en arrangörsort?

O-Ringen utser arrangörsorter på våren drygt fyra år i förväg. Arrangörsort för 2024 utses alltså våren 2020, arrangörsort för 2025 våren 2021 osv.

O-Ringen söker aktivt efter arrangörsorter/regioner där O-Ringen kan tänkas genomföras i framtiden. I den processen är bolaget mycket intresserat av förslag och idéer från potentiella arrangörsorter/regioner. Här finns det ingen rätt väg att gå utan en förutsättningslös direktkontakt med VD är rätt väg att gå; kontaktinformation finner du under medarbetare Länk till annan webbplats.. Ring eller maila! Tillsammans tar vi idén vidare.

När kontakt mellan lokal kraft och O-Ringen:s VD är initierad påbörjas arbetet att tillsammans säkra tre viktiga byggstenar för ett lyckat genomförande av O-Ringen:

 • Tänd ideell glöd. Innebär att ett tillräckligt antal funktionärsföreningar med den ideella glöden tänd finns. Med tillräckligt menas att de kollektivt är beredda att bidra med >1 000 funktionärer och 50 000 - 75 000 timmar
 • Engagerad värdkommun. Innebär en värdkommun som har förstått och accepterat sina åtaganden och som vill ha O-Ringen i regionen (och tänker dra nytta av det)
 • Hållbart koncept. Innebär att platser för O-Ringenstaden och O-Ringen-torget har identifierats, samt att förslag på potentiella arenor, för samtliga sju tävlingar, har listats inom rimliga avstånd

I arbetet med att landa de tre byggstenarna formas en arbetsgrupp bestående av representanter från potentiella funktionärsföreningar, värdkommun och O-Ringen som tillsammans tar fram ”en konceptbeskrivning”.

Det är O-Ringen:s ambition att inte ställa bra koncept mot varandra i en utslagsorienterade process utan att varje bra koncept som har arbetats fram tillsammans med O-Ringen kommer att genomföras. Frågan är mest när. O-Ringen försöker därför sortera in alla bra koncept i tidsordning genom att försöka hitta lämpliga år då de kan genomföras. Här finns en treårsplan.