Medarbetare

En sjö

Mats Adolfsson

Försäljning

mats.adolfsson@oringen.se

070-394 50 71

En sjö

Conny Gunnarsson

Logistik

conny.gunnarsson@oringen.se

070-810 73 49

En sjö

Niclas Lidström

Projektledare O-Ringen Åre 2023

niclas.lidstrom@oringen.se

070-810 06 66

En sjö

Anders Strömbäck

Projektledare O-Ringen Smålandskusten 2024

anders.stromback@oringen.se

070-860 81 86

En sjö

Claes Forsberg

VD

claes.forsberg@oringen.se

070-492 14 50

En sjö

Magnus Johansson

Tävling & IT

magnus.johansson@oringen.se

070-381 03 56

En sjö

Maria Ringvall

Boende, Marknad & Försäljning O-Ringen Åre 2023

maria.ringvall@oringen.se

070-780 10 19

En sjö

Anna Wennertorp

Marknad, Upplevelse & Deltagarservice

anna.wennertorp@oringen.se

070-952 54 78

O-Ringens styrelse

Linda Take, ordförande, linda.take@oringen.se

Patrik Elfwing, patrik.elfwing@oringen.se

Vivianne Lindstam, vivianne.lindstam@orientering.se

Mats Rosander, mats.rosander@orientering.se

Våra ledningsgrupper: