English
O-ringen

Klassutbud orienteringslöpning

Huvudklasser

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Inskolning / Introduction

1,5

1,5

Nybörjare / Beginner

   

D10

2,0

2,5

Mycket lätt / Very easy

H10

2,0

2,5

D11

2,5

3,0

Lätt / Easy

H11

2,5

3,0

D12

2,5

3,0

Lätt /Easy

H12

2,5

3,0

D13

3,0

4,4

Medelsvår / Intermediate

H13

3,0

4,4

D14

3,0

4,4

Medelsvår / Intermediate

H14

3,0

4,4

D15

3,5

5,5

Medelsvår / Intermediate

H15

3,5

6,0

D16

3,5

5,5

Medelsvår / Intermediate

H16

3,5

6,0

D18

3,5

5,5

Svår / Difficult

H18

3,5

7,1

D20

3,5

6,0

Svår / Difficult

H20

3,5

7,7

D21

3,5

7,7

Svår / Difficult

H21

4,5

9,9

D21 Lång / Long

4,5

9,3

Svår / Difficult

H21 Lång / Long

5,0

12,6

D35

3,5

6,6

Svår / Difficult

H35

4,5

8,8

D40

3,5

5,5

Svår / Difficult

H40

4,0

8,2

D45

3,0

4,9

Svår / Difficult

H45

4,0

7,1

D50

3,0

4,4

Svår / Difficult

H50

3,7

6,6

D55

3,0

4,4

Svår / Difficult

H55

3,6

6,1

D60

2,5

3,9

Svår / Difficult

H60

3,5

5,5

D65

2,5

3,8

Svår / Difficult

H65

3,0

5,0

D70

2,5

3,3

Svår / Difficult

H70

3,0

4,4

D75

2,0

3,1

Svår / Difficult

H75

3,0

3,9

D80

2,0

2,5

Svår / Difficult

H80

2,5

3,0

D85

2,0

2,5

Svår / Difficult

H85

2,0

2,5

D90

1,5

2,0

Svår / Difficult

H90

1,5

2,0

D95

1,0

1,5

Svår / Difficult

H95

1,0

1,5


Kortklasser

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

D12 Kort

2,0

2,5

Mycket lätt / Very easy

H12 Kort

2,0

2,5

D14 Kort

2,5

3,0

Lätt / Easy

H14 Kort

2,5

3,0

D16 Kort

3,0

4,4

Medelsvår

H16 Kort

3,0

4,4

D17-20 Kort

3,0

4,5

Medelsv/ Intermed

H17-20 Kort

3,2

5,5

D21 Kort

3,5

5,5

Svår / Difficult

H21 Kort

4,2

8,3

D35 Kort

3,2

4,5

Svår / Difficult

H35 Kort

4,0

6,3

D40 Kort

3,0

4,1

Svår / Difficult

H40 Kort

3,8

5,7

D45 Kort

2,8

3,9

Svår / Difficult

H45 Kort

3,6

5,0

D50 Kort

2,6

3,7

Svår / Difficult

H50 Kort

3,2

4,8

D55 Kort

2,5

3,5

Svår / Difficult

H55 Kort

3,0

4,6

D60 Kort

2,3

3,2

Svår / Difficult

H60 Kort

2,9

4,3

D65 Kort

2,2

3,0

Svår / Difficult

H65 Kort

2,8

3,8

D70 Kort

2,1

2,7

Svår / Difficult

H70 Kort

2,6

3,3


Motionsklasser

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Klass / Class

Medel / Middle

Lång / Long

D21 Motion

3,7

5,5

Medelsvår / Intermediate

H21 Motion

4,0

6,6

D35 Motion

3,2

4,6

Medelsvår / Intermediate

H35 Motion

3,8

6,3

D40 Motion

3,0

4,4

Medelsvår / Intermediate

H40 Motion

3,6

6,1

D45 Motion

2,8

4,1

Medelsvår / Intermediate

H45Motion

3,5

4,9

D50 Motion

2,7

3,8

Medelsvår / Intermediate

H50 Motion

3,3

4,7

D55 Motion

2,6

3,6

Medelsvår / Intermediate

H55 Motion

3,2

4,6

D60 Motion

2,5

3,4

Medelsvår / Intermediate

H60 Motion

3,0

4,3

D65 Motion

2,3

3,2

Medelsvår / Intermediate

H65 Motion

2,9

4,0

D70 Motion

2,2

2,9

Medelsvår / Intermediate

H70 Motion

2,6

3,8

D80 Motion

2,0

2,5

Medelsvår / Intermediate

H80 Motion

2,0

2,5


5-dagars Öppna klasser

Klass / Class

Kartskala / Map scale

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå

Mycket lätt 2,5

1:7 500

2,5

2,5

Mycket lätt / Very easy

Lätt 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Lätt / Easy

Lätt 10,0

1:10 000

6,0

10,0

Lätt / Easy

Medelsvår 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 3,3

1:7 500

2,5

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 4,0

1:7 500

3,0

4,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 6,0

1:7 500

4,5

6,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Svår / Difficult

Svår 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

1:10 000

5,0

7,5

Svår / Difficult


3-dagars öppna klasser

Klass / Class

Kartskala / Map scale

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Lätt 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Lätt / Easy

Medelsvår 3,3

1:7 500

2,7

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 3,5

1:7 500

2,8

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

1:7 500

4,0

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

1:10 000

5,0

7,5

Svår / Difficult


Etappstart

Klass (class) / Bana (stage)

Skala / Scale

Medel / Middle

Lång / Long

Nivå / Difficulty

Mycket lätt 2,5 (Prova på)

1:7 500

2,5

2,5

Mycket lätt / Very easy

Mycket lätt 4,0 (Prova på)

1:7 500

4,0

4,0

Mycket lätt / Very easy

Inskolning

1:7 500

1,5

1,5

Nybörjare / Beginner

Lätt 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Lätt / Easy

Lätt 3,5

1:7 500

3,0

3,5

Lätt / Easy

Lätt 5,0

1:7 500

3,7

5,0

Lätt / Easy

Lätt 10,0

1:10 000

6,5

10,0

Lätt / Easy

Medelsvår 2,5

1:7 500

2,5

2,5

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 3,3

1:7 500

2,5

3,3

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 4,0

1:7 500

3,0

4,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 5,0

1:7 500

3,7

5,0

Medelsvår / Intermediate

Medelsvår 6,0

1:7 500

4,0

6,0

Medelsvår / Intermediate

Svår 2,5

1:7 500

2,0

2,5

Svår / Difficult

Svår 3,5

1:7 500

2,7

3,5

Svår / Difficult

Svår 5,0

1:7 500

3,7

5,0

Svår / Difficult

Svår 7,5

1:10 000

4,8

7,5

Svår / Difficult