English
O-ringen

Tävlingsområden

Orienteringslöpning

Rosenfors (Hultsfred) – etapp 1 & 2

Skogsmarksområde med rejäla höjdpartier. Framkomligheten är växlande med hällmark blandat med tätare lövträdsbestånd mellan höjderna, En del detajerade områden förekommer. I området finns det ganska mycket sten och en hel del branta partier.

Gunnarsö (Oskarshamn) - etapp 3

Skogsmark med liten till måtlig kupering och detaljrika områden. Framkomligheten är överlag god med stort inslag av hällmarker. In mot arenan passerar alla banor ett stigrikt område.

Havslätt (Oskarshamn) - etapp 4

Stigrikt område med måttlig kupering. Framkomligheten är växlande med hällmark blandat med tätare lövbestånd mellan höjderna. En del detaljerade områden förekommer.

Flathult (Oskarshamn) – etapp 5

Överlag god framkomlighet, med tätare bestånd och föryngringsytor. Terrängen angränsar emot etapp 4 och består av skogsmark med måttlig kupering. Sista etappen är mindre detaljrik än etapperna 3 och 4.

Oskarshamns centrum – Bagheera stafetten och Elitsprinten

Kombination av stad och parkområde i de centrala delarna av staden med målgång i direkt anslutning till Oskarshamns inre hamn.

Precisionsorientering

Fyra av etapperna avgörs på stigrika områden med motionsspår i Målilla, Berga och Oskarshamn. En av etapperna avgörs i Oskarshamns stadspark.

Mountainbikeorientering

Alla etapperna avgörs i stigrika områden, Vid etapp 1, 2 och 4 utnyttjas fina MTB-områden med många olika underlag. För etapp 2 kommer även ett område med skogsvägar finnas med. Etapp 4 passeras ett bostadsområde med smala stigar och korta backar. 5:te etappen får en omväxlande kombination av motionsspårsområde, stigrikt område och en avslutning i ett MTB-område.

Karta

Här hittar du en karta över var de olika tävlingsområdena ligger.

En sjö
En sjö