English
O-ringen

Para-I

Para-I klassen vänder sig till personer med en intellektuell funktionsnedsättning, dvs IQ under 75. Detta motsvarar att gå i särskola eller ha stöd av LSS. Det krävs ingen parasportlicens för att delta.

Para-I banan har grön svårighet och är cirka 2 km. Det är fotorientering på alla fem etapper, vilket betyder att framkomligheten inte är anpassad för personer som förflyttar sig med hjälp av rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel. Använder du förflyttningshjälpmedel rekommenderar vi vår PreO-klass.

Para-I klassen är öppen för alla åldrar. Det är fri starttid på alla etapper och tidtagning sker med sportident. Deltagare får ha sällskap av ledare/vuxen/kompis utmed banan.

Para-I går som 5-dagars eller etappstart.


Para-I 5-dagars

Sista anm.dag

5 nov

7 apr

2 juni

därefter

Alla åldrar

610

610

610

610


Para-I Etappstart

Sista anm.dag

5 nov

7 apr

2 juni

därefter

Alla åldrar

110

110

110

110