Vår vision

En sjö

O‑Ringen är världens största orienteringsäventyr; en position som ska behållas och utvecklas.

O-Ringen har idag följande position:

  • Är världens största orienteringsäventyr. Avgörs alltid vecka 30, på en ny plats varje år
  • Består av sex tävlingar, där 5-dagars är grundpelararen som funnits med sedan starten 1965 i Skåne. Omfattar idag även Elittour, 3-dagars, Etappstart, Ungdomsstafett och Träningsbanor med tidtagning. Totalt ca 125 klasser
  • Är ett stort event, en familjefest. Har ett normalår en O‑Ringenstad med ca 10 000 campinggäster och ett O‑Ringentorg med scen, kommers, mässa och aktiviteter. För de yngsta finns miniknat med ca 3 000 starter
  • Har ett normalår ca 18 400 deltagare som gör ca 75 000 etappstarter. Deltagarna är mellan 5 och 95 år, kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionärer. Utöver deltagarna kommer omkring 4 000 medföljare till O‑Ringen
  • Är ett Miljömärkt event sedan 1999
  • Genomförs ett normalår tack vare att funktionärsföreningar utför ca 75 000 ideella arbetstimmar

Arrangör av O-Ringen är Svensk Orientering Events AB sedan 2014 (bolaget hette innan 2023 O-Ringen AB). Svensk Orientering Events AB och tävlingen O-Ringen ägs till 100 % av SOFT (Svenska orienteringsförbundet).

Ägardirektiv

SOFT:s ägardirektiv (2019-05-10) till O-Ringen hittar du här. Pdf, 892.2 kB.

O-Ringens strategi 2021-2025

Här Pdf, 1 MB. hittar du O-Ringens strategi för kommande år.

Årsredovisning

Årsredovisning verksamhetsår 2022 Pdf, 1021.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning verksamhetsår 2021 Pdf, 646.4 kB.

Årsredovisning verksamhetsår 2020 Pdf, 1.5 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2019 Pdf, 2.3 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2018 Pdf, 1.5 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2017 Pdf, 1.4 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2016 Pdf, 2.2 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2015 Pdf, 2.3 MB.

Årsredovisning verksamhetsår 2014 Pdf, 2.2 MB.